Prečítané: 17524x

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

- výsledky komunálnych volieb 2018 pdf

- informácie o delegovaní členov okrskových volebných komisií pdf

- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta pdf

- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do mestského zastupiteľstva pdf

- rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb pdf

- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pdf

- oznámenie o počte obyvateľov pdf

- informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín a vzory kandidátnych listín a ich príloh sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

- informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania

- všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov pdf

- oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pdf

- volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod pdf

- prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 pdf

- menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 pdf

- e-mailova adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pdf