Prečítané: 14027x

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
15. novembra 2014.

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb ikona pdf
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ikona pdf
Oznámenie o počte obyvateľov ikona pdf
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov ikona pdf
Delegovanie členov a náhradníkov do MVK a OVK - všeobecná informácia ikona pdf
Volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov vo voľbách do orgánov samoasprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod  ikona pdf
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov ikona pdf
Ododvzdávanie kandidátnych listín ikona pdf
Petícia - počet podpisov ikona pdf
Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - tlačivo  Word_32
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - tlačivo   Word_32
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva  Word_32
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)  Word_32
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)  Word_32
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby poslancov do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva  Word_32

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Bardejove 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Bardejove podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Bardejov 15. novembra 2014 ikona pdf

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bardejove 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Bardejove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v jednotlivých volebných obvodoch zaregistrovala týchto kandidátov:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bardejove 15. novembra 2014 ikona pdf
Odvolanie kandidatúry kandidáta pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bardejove 15. novembra 2014 ikona pdf
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí pre voľby primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Bardejove:  
Odpis Zápisnice mestkej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Bardejov ikona pdf
Pdorobné výsledky pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bardejove po okrskoch ikona pdf