Prečítané: 10757x

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

 

Zákon č. 331/2003 Z.z. z 10. júla 2003 o voľbách do Európskeho parlamentu

 ikona_word

Právo voliť do Európskeho parlamentu

 ikona_word

Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie

 ikona_word

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov

pre voľby do Európskeho parlamentu 2014 na území Slovenskej republiky
 ikona_word

Information for European Union citizens who intend to vote in the elections to the European Parliament

on the territory of the Slovak Republic

 ikona_word

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register

for The European Parliament elections 2014 on the territory of the Slovak Republic
 ikona_word

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

 ikona_word

Information for the voters about method of voting

 ikona_word

Delegovanie do volebných komisií

 ikona_word

Vzor Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 ikona_word

Voličský preukaz

ikona_word

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v meste Bardejov vo voľbách do Európskeho parlamentu

Pdf_32