Prečítané: 1115x

mlady bardejovNa základe Zákona č. 369/1990 §10 ods.2 a Zákona č. 282/2008 §6a, pracuje na území mesta Bardejov Mládežnícky parlament, ktorý vznikol 29.9.2017. Jeho hlavným cieľom je zastupovať mladých ľudí a ich záujmy, rozvíjať kultúrny a spoločenský život.

Mesto Bardejov podpísal 16.5.2018 Memorandum o spolupráci medzi Mládežníckym parlamentom a mestom Bardejov. 


Aktivity a projekty Mladého Bardejova - Mestského mládežníckeho parlamentu nájdete na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/mladybardejov

V školskom roku 2021/2022 tvoria predsedníctvo Mládežníckého parlamentu:
Ema Adamišínová, predsedníčka
Gregor Bujda, podpredseda
Oliver Brejnik, podpredseda
Alexandra Kvarteková, podpredsedníčka

Kontakt: mladybardejov@gmail.com