Prečítané: 258365x

Použitím tejto stránky dávate najavo váš súhlas s týmto pravidlami používania. Ak s týmito pravidlami požívania nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto webovú stránku. Vyhradzujeme si právo, podľa uváženia kedykoľvek zmeniť, modifikovať, pridať alebo odstrániť časti týchto pravidiel používania. Prosíme vás preto o pravidelné skontrolovanie týchto pravidiel kvôli možným zmenám. Vaše následné používanie tejto webovej stránky s následnou aktualizáciou zmien bude znamenať, že tieto zmeny akceptujete.

 Ochranné a obchodné značky a ďalšie priemyselné práva

 Táto webová stránka, vrátane obsahu, grafiky, kódov a softvéru na nej použitých alebo do nej zakomponované ako aj usporiadanie alebo integrácia týchto komponentov - obsahu, grafiky, kódov a softvéru sú predmetom autorských práv Mesta Bardejov a spoločnosti DesignIT. Akékoľvek použitie, uloženie, zmena alebo reprodukcia obrázkov, grafiky, symbolov, zvuku, videa, animácií alebo textu v akomkoľvek formáte a v akejkoľvek kombinácii informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke je prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

 Obmedzené ručenie

Použitím tejto stránky beriete na seba zodpovednosť. Mesto Bardejov neberie zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté poškodenie, zranenie vyplývajúce z prístupu alebo nemožnosti prístupu alebo nemožnosti použiť stránku alebo z informácií na nej poskytnutých. Mesto Bardejov vybralo a zhromaždilo informácie na tejto stránke s najväčšou starostlivosťou. Na kompletnosť a správnosť údajov na tejto stránke sa nevzťahuje žiadna záruka.

Odkazy

 Odkazy na stránky tretích strán sú poskytnuté pre pohodlie používateľov. Používatelia môžu na takúto stránku vstúpiť na vlastné riziko. Poskytnutím odkazu na takúto stránku, Mesto Bardejov nedáva súhlas na obsah takejto stránky. Mesto Bardejov neberie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takejto stránky alebo zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním takéhoto obsahu v akejkoľvek forme

 Všetky práva vyhradené. Použitím tejto stránky súhlasíte s jej Podmienkami Používania.