Prečítané: 6064x

Projekt „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“, ktorý  realizuje Mesto Bardejov v spolupráci s Karpatským euroregiónom Slovensko a Mestom Jaslo, úspešne pokračuje. Jedným z cieľov tohto projektu je vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí historického a kúpeľného mesta Bardejov, vrátane inštalácie informačného a popisného značenia pozdĺž trasy, ktorá bude pokračovaním schválenej

a vyznačenej cyklotrasy Bardejov – Jaslo a Bardejov – Krynica-Zdrój.

V súlade s harmonogramom projektu boli v mesiaci marec ukončené prvé tri projektové aktivity -  „Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie pre vnútromestskú cyklotrasu“, „Schvaľovací proces pre vnútromestskú cyklotrasu“ a „Príprava a tlač propagačnej príručky k cyklotrase“.  Zároveň, v tom istom mesiaci, bol v rámci projektu získaný aj súhlas na uskutočnenie drobných stavieb v rozsahu vybudovania odpočívadla (1 ks) a osadenia veľkých informačných tabúľ (3 ks) a stojanov na bicykle (3 ks). Za úspech možno považovať definitívne ukončený schvaľovací proces pre vnútromestskú cyklotrasu, pridelením evidenčných čísiel cyklotrase dňa 23.3.2014 Slovenským cykloklubom Piešťany.

Mestská cyklotrasa bola schválená pre využitie rôznych druhov bicyklov - pre horskú a cestnú cyklistiku, ako aj pre rôzny stupeň náročnosti - na trasy ľahké, stredne ťažké a ťažké.

Z hľadiska rozsahu je riešená ako komplex piatich samostatných cyklotrás, navzájom na seba nadväzujúcich a dopĺňajúcich sa, o celkovej dĺžke 52,5 km, nasledovne:

  1. Staromestský okruh:
  1. Bardejovské Kúpele – Kúpeľný okruh:
  1. Bardejovské Kúpele – sedlo Čerešňa:
  1. Horský okruh Magura:
  1. Vyhliadkový okruh Mihaľov:

Slovenský cykloklub pri pridelení evidenčného čísla cyklotrasy požiadal, aby maľované značenie trasy a všetky orientačné prvky boli v zmysle STN 8028 „Cykloturistické značenie“ a práce na značení  vykonali akreditovane vyškolení značkári  cykloturistických trás s platným značkárskym preukazom.

 

 

spozn sl pl pohranicie jaslo

__________________________________________________________________________

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“