Prečítané: 7559x

Materská škola na ulici Komenského 47 v Bardejove začala písať svoju históriu 1. júla 1975. Dlhých 40. rokov jej existencie prinieslo množstvo zmien, skúseností, zážitkov, ale aj problémov a prekážok. Postupne nimi prechádzala od svojho začiatku až doteraz aj naša škôlka.

V súčasnosti našu MŠ navštevuje 119 detí a stará sa o ne kolektív 13 učiteliek a 9 prevádzkových zamestnancov. Spoločne, za pomoci zriaďovateľa, ktorým je Mesto Bardejov a podpory vedúceho OŠaTK, Mgr. Reného Semanišina, sa usilujeme zabezpečiť deťom vyšší štandard a prežitie príjemných a plnohodnotných chvíľ detstva.

Okrúhle 40. výročie založenia MŠ sme oslávili 25. mája 2016 v príjemnej atmosfére, ktorú umocnil  pekne vyzdobený areál celej škôlky a vystúpenie detí s kultúrnym programom pre rodičov, starých rodičov, zástupcov mesta, sponzorov, pozvaných hostí, ale aj náhodných divákov.

Po hodinovom vystúpení našich detí pokračoval program príjemným spestrením v podaní rozprávkových maskotov a zábavy pod taktovkou Uja Ľuba. Hravú atmosféru osláv umocnila bublinková šou. Samozrejmosťou bolo sladké pohostenie pre všetkých. Pri príležitosti 40. výročia bola našej MŠ udelená pamätná listina Mesta, ktorú osobne odovzdal primátor mesta, MUDr. Boris Hanuščak, ako prejav vďaky, úcty a uznania za kvalitné výsledky, dosahované v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania.

Naša materská škola nesie názov SLNIEČKO. Slniečko, ktoré každé ráno svojimi lúčmi rozjasní nový deň a tiež rozjasňuje aj úsmevy detí, ktoré tu rodičia denne privádzajúfoto 1 s dôverou a pocitom, že bude o ne dobre postarané. Boli sme a stále sme pre deti druhá rodina. Deti trávia v materskej škole veľa času a naším cieľom je vytvoriť pohodu pre ich zdravý duševný vývin, pre ich všestranný rozvoj po psychickej i fyzickej stránke. Predškolský vek je veľmi krátke obdobie. Ale aj za krátky čas je možné dosiahnuť veľa . Záleží iba od nás, učiteliek a rodičov, akou troškou pomôžeme deťom aby duševne a fyzicky rástli.

A čo popriať našej materskej škole do ďalších rokov? Najmä školu plnú šťastných detí, spokojných rodičov a kolektív skvelých ľudí.

S  úctou Slavka Gulová

riaditeľka MŠ Slniečko

 

Zverejnil: Alena Malegová, Mgr., 2016-05-30, 8:25, alena.malegova@bardejov.sk/