Prečítané: 1660x

Dňa 11.2.2021 (štvrtok) v ranných hodinách bol dispečingom závodu Bardejov zaznamenaný vysoký nárast odberu vody z VDJ Halpušová. Na tento jeden z najväčších rajónov boli hneď ráno vyslaní pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na spresnenie úniku vody.

Porucha bola úspešne lokalizovaná v poobedňajších hodinách na vodovodnom potrubí PVC DN160 na ul. Komenského 12.

Z dôvodu nadmerného úniku vody VVS, a.s. závod Bardejov, pristúpil k odstaveniu piatich bytových domov na tejto ulici. Dočasné obmedzenie bolo zverejnené aj na webe vodarne.eu.   

Momentálne vodárenská spoločnosť požiadala o vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré je nutné ako prvé zrealizovať pred začatím výkopových prác. Následne po ich vytýčení sa pristúpi k oprave poruchy.

Pracovníci VVS, a.s. závod Bardejov vyvíjajú maximálne úsilie, aby bola uvedená porucha čo najskôr odstránená a dodávka pitnej vody opäť obnovená.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-02-12, 13:18  marek.duleba@bardejov.sk