Prečítané: 1717x

Na základe iniciatívy samosprávy Bardejova a v tesnej súčinnosti s NsP sv. Jakuba, no. Bardejov sa tento víkend – 20., 21. februára uskutoční očkovanie proti ochoreniu COVID – 19 pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a Vyššieho územného celku.

Očkovanie je určené pre tieto kategórie pedagogických zamestnancov:  

-pedagogický zamestnanec materskej školy

-pedagogický zamestnanec špeciálnej materskej školy

-pedagogický zamestnanec  zabezpečujúci výučbu na I. stupni základnej školy alebo v ŠkD

-pedagogický zamestnanec  na špeciálnej základnej škole

-pedagogický zamestnanec  na strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti

-pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu končiaceho ročníka strednej školy

Prihlásiť sa na očkovanie sa dotknutí pedagogickí zamestnanci (do veku 55 rokov vrátane) majú možnosť prihlásiť prostredníctvom riaditeľstiev svojich škôl. Z dôvodu obmedzených očkovacích kapacít budú  školy a ich pedagogickí zamestnanci pozývaní na prihlasovanie postupne. Očkovať sa bude vo Vakcinačnom centre NsP sv. Jakuba, n.o v Bardejove v sobotu a nedeľu (20., 21.2.2021) v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.  

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-02-19, 12:21  marek.duleba@bardejov.sk