Prečítané: 10657x

cyril-metodKaždoročne si 5. júla  pripomíname slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätí Cyril a Metod boli vyhlásení za spolupatrónov Európy.

V Bardejove na deň 5. júla 2012 (štvrtok) od 17 – tej  hodiny sú pripravené  v poradí už XVII. Cyrilometodské slávnosti ekumenickej jednoty v amfiteátri na Rhodyho ul.

Svojimi spevmi sa verejnosti predstavia: Matičný spevokol zo Zborova, Evanjelický spevácky zbor Egídius z Bardejova, Pravoslávny cirkevný zbor prep. Serfína Sarovského a svätých apoštolov Cyrila a Metoda z Bardejova a Gospelová skupina Nádej.

Toto kultúrne podujatie pre širokú verejnosť pripravilo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, oblastná rada Matice Slovenskej v Bardejove, dekanáty kresťanských  cirkví v Bardejove, Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Mesto Bardejov.