Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

Téma tohoročných DEKD „Pamiatky môjho domova“ korešponduje s poslaním samosprávy v ochrane kultúrneho dedičstva a umožňuje zapojenie širokého spektra aktivít k tomuto významnému celoeurópskemu podujatiu.

Slávnostné otvorenie DEKD na Slovensku sa uskutoční dňa 14. septembra 2012 v Bratislave. Na celom Slovensku potrvajú DEKD od 14. do 23. septembra 2012.

Počas DEKD sa otvárajú širokej verejnosti mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť uzavreté, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách poriadajú špeciálne sprievodné podujatia.

 

Vlastníci pamiatok, občianske združenia, spolky, školy, náboženské spoločnosti, mestá a obce, územná samospráva, štátna a verejná správa, všetci sa môžu prihlásiť k spoločnej myšlienke DEKD a pripraviť zaujímavé prehliadky pamiatok, súťaže pre deti a mládež, komunitné slávnosti, animácie a koncerty a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.

Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a od vtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom historickom meste (v Bardejove to bolo v roku 2011) a každý ročník je zameraný na špecifickú tému.

Koordinátorom DEKD na Slovensku je od r. 2010 Združenie historických miest a obcí SR. Slávnostné otvorenie DEKD na Slovensku sa uskutoční dňa 14. septembra 2012 v Bratislave. Na celom Slovensku potrvajú DEDK od 14. do 23. septembra 2012.

Na webovej stránke združenie www.zhmao.sk (www.dekd.sk) je vytvorený kalendár podujatí, do ktorého môžu kompetentní zamestnanci prihlasovať pamiatky a podujatia.

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám