Prečítané: 5921x

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a Asociácia vodárenských spoločností organizujú v termíne od 6. – 7. septembra 2012 v poradí už XXIX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Miestom konania súťaže sa po prvýkrát stal Bardejov. Garantom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR a Odborový zväz Drevo Lesy Voda.

         Slávnostné otvorenie súťaže prebehne na Radničnom námestí v Bardejove vo štvrtok, 6.9.2012 medzi 8:30 hod. až 9:15 hod. za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu,  primátora mesta Borisa Hanuščaka a generálnych riaditeľov vodárenských spoločností na Slovensku.

         Na XXIX. ročníku celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov sa bude tradične súťažiť v štyroch nasledujúcich disciplínach:

A - montáž a oprava vodovodného potrubia tradičnými technologickými postupmi, doplnená o nový spôsob spájania tvaroviek a potrubia

B - montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím nových technologických postupov, vrátane montáže vodovodnej prípojky

C - vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí

D - vyhľadávanie a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí

         Súťaže sa zúčastnia štvorčlenné družstvá, zamestnanci spoločnosti. Dvaja súťažiaci budú súťažiť v disciplínach „A“ a „B“ a ďalší dvaja v disciplínach „C“ a „D“. Zloženie družstiev sa v priebehu súťaže nesmie meniť.

         Všetky súťažné disciplíny sa uskutočnia podľa časového harmonogramu. Súťaže v disciplínach „A“ a „B“ sa uskutočnia na Radničnom námestí pred Mestským úradom v Bardejove. Súťaže v disciplínach „C“ a „D“ sa uskutočnia v areáli úpravne vody Bardejov. Mimosúťažná disciplína Enigma sa uskutoční na Mestskom úrade Bardejov vo veľkej zasadačke mestského zastupiteľstva.

         Hodnotenie jednotlivých disciplín budú vykonávať rozhodcovia podľa stanovených kritérií. Najúspešnejší súťažiaci budú odmenení hodnotnými cenami.

         Sprievodnými akciami tohto podujatia budú:

- výstava najmodernejšej vodárenskej techniky na Radničnom námestí v Bardejove,

- zábavné podujatia určené pre deti,

- meranie tlaku,

- osvieženie vo vodnom bare (relax stane),

- dotazník pre verejnosť, z ktorých 20 vyžrebovaní budú odmenení vecnými cenami.