Prečítané: 4172x

Mesto Bardejov získalo prostredníctvom Interného grantového programu Nadácie SPP a SPP Distribúcie finančné prostriedky vo výške 10 000 Eur pre projekt „Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa“. Grant je určený na podporu verejnoprospešných projektov zameraných na zveľaďovanie obcí, miest a regiónov  Slovenska.

Cieľom projektu je realizovať prvú etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa. Je situovaný v zelenom páse medzi parkoviskom a chodníkom oddeľujúcim existujúce detské ihrisko a nachádza sa tu päť exteriérových fitnes prvkov a jedno odpočívadlo.

V marci bola ukončená úvodná aktivita projektu - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutnou prvou aktivitou projektu. V rámci nej bola vyhotovená architektonická štúdia vrátane vizualizácie a realizačná dokumentácia 1. etapy revitalizácie.

 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“

 

 logo nadacia spp pre buducnost logo bardejov