Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Tak ako po iné roky tak  aj  tohto školského roka mala Základná umelecká škola Michala Vileca v jari množstvo úspešných aktivít.

         28.4. 2014 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 6. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“. Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále. 

         Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 33 žiakov v štyroch kategóriách z 12 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Zoltán Tóth a Jozef  Pavúk. Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec rozdala v najvyššom ocenení spolu 6 miest v zlatom pásme. 

Úspešný apríl zavŕšili žiaci a pedagógovia ZUŠ Michala Vileca na súťažiach viacerých úrovní:

          Na 8. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaži v Spišskej Novej Vsi získal žiak Tadeáš Golecpod pedagogických vedením  Mariána Goleca zlaté pásmo. 

         Na celoslovenskej  autorskej súťaži  Talent Revúca získala naša žiačka Katarína Palubová  pod pedagogickým vedením Anny Balážovej zlaté pásmo a žiačka Mária Gavalová pod pedagogickým vedením Mariána Goleca tiež zlaté pásmo a stala sa aj LAUREÁTKOU súťaže.

         Nemenej veľkým úspechom ZUŠ Michala Vileca je 4. miesto  žiačky Valérie Polčovej z triedy p. uč. Viery Germanovej na Celoštátnej Českej speváckej súťaži s medzinárodnou účasťou „ Česko spíva“ , kde ako jediná Slovenka postúpila do finále tejto súťaže.

         Apríl na Základnej umeleckej škole Michala Vileca bol naozaj úspešný.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám