Prečítané: 3721x

Oznam Východoslovenskej distribučnej, a. s.:

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- Bardejov - ul. J. Jesenského, ul. Nový sad

bude v termíne 3. september 2014 v čase od 7,00, hod. do 15,30 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

- Bardejov - bytovka vchod - Komenského 27, ul. Ťačevská 8, 9, 10

bude v termíne 4. september 2014 v čase od 8,00, hod. do 15,30 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

- Bardejov - ul. Ťačevská 9, 10, 11, 12, 13

bude v termíne 5. september 2014 v čase od 8,00, hod. do 15,30 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

- Bardejov - ul. Ťačevská 12, 13, 14

bude v termíne 8. september 2014 v čase od 8,00, hod. do 15,00 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.