Prečítané: 3929x

uzavierka cesty jarmokV súvislosti s konaním 43. ročníka Bardejovského jarmoku bude dňa 26. 08. 2013 (utorok) v čase od 09.00 hod. do 18.00 hod. dňa 01.09. 2014 (pondelok) vykonaná

-          úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove, v úseku od križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah ul. Dlhý rad, po križovatku ciest I/77 a II/545 (ul. Dlhý rad, Slovenska a Krátky rad).

-          uzávierka miestnych komunikácií:


Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:


- v smere od Starej Ľubovne do Prešova a opačne obchádzková trasa povedie z cesty I/77 ul. Štefániková po ul. Mikulovská –ul. Partizánska -  ul. Ťačevská – po ceste  III/545 026 na cestu II/545 ul. kpt. Nálepku v Bardejove,


- v smere od Starej Ľubovne do Svidníka a opačne obchádzková trasa povedie z cesty I/77 ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku – ul. Nábrežná – ul. Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov,

ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom,

aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla

a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.