Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

nadacia spp erb bjDňa 23.9.2013 predložilo Mesto Bardejov Nadácii SPP žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa“. Žiadosť bola predložená v rámci Interného grantového programu Spolupráca so samosprávami, určeného na verejnoprospešné projekty, ktoré majú podporiť zveľaďovanie miest, obcí a regiónov Slovenska. Správna rada Nadácie SPP rozhodla v decembri.2013 o podpore projektu vo výške 10 000,00 € a výsledkom bola dňa 8.1.2014 uzavretá Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu.

Zámerom projektu bolo realizovať ďalšiu etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa a je ohraničený ulicami Nábrežná, T. Ševčenku a Toplianska,  z východnej strany hraničí s oplotením detského dopravného ihriska. Jedná sa o areál, ktorý bol síce v minulom roku doplnený o päť exteriérových fitnes prvkov a jedno odpočívadlo, ale z viacerých hľadísk už nevyhovoval súčasným požiadavkám štandardnej vybavenosti takýchto verejných priestorov.

Úvodnou aktivitou projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie areálu, vrátane vizualizácie a polohopisného a výškopisného zamerania ihriska. Následne, v rámci investičnej etapy projektu sa revitalizovala západná časť areálu, v rozsahu doplnenia drobnej infraštruktúry nasledovne:

  • k piatim existujúcim fitnes prvkov boli osadené tlmiace bezpečnostné podložky,
  • vydláždené dva prístupové chodníky na ihrisko o celkovej ploche 83,50 m2,
  • zrealizovaná  spevnená plocha  pod existujúcim  prístreškom 35,00 m2,
  • osadené dva odpadové koše,
  • terénne úpravy so založením trávnika o ploche 591,30 m2.

Realizácia projektu prebiehala od januára  do septembra 2014. Poslednou aktivitou bude slávnostné odovzdanie ihriska do užívania  verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2014 o 16.30 hod., na mieste realizácie projektu. V závislosti od ďalších grantových a finančných možností Mesta Bardejov sa celý areál bude postupne obnovovať celý.

projekt tabula nabrezie rieky topla

 

 „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám