Prečítané: 3069x

Oznam Východoslovenskej distribučnej, a. s.:

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

časť mesta Bardejov - ul. Poštárka úsek od č. d. 15 po č.d. 19; č.d. 120,121, 138

 

bude v termíne

23. október 2014 v čase od 8,00, hod. do 16,00 hod.

28. október 2014 v čase od 8,10, hod. do 16,00 hod.

29. október 2014 v čase od 8,20, hod. do 16,00 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätie.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.