Prečítané: 3491x

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmoch fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

V súvislosti s týmto zisťovaním údajov oslovil Štatistický úrad SR primátora mesta listom, v ktorom sa obracia s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania.

Kópiu listu Štatistického úradu SR nájdete tu.