Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom júnovom zasadnutí schválilo okrem iného aj dve všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určujú názvy námestia a parku. Konkrétne ide o Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka, ktoré tvorí okolie   gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku Vinbarg a Park Emila Korbu, ktorý je lokalizovaný vedľa Baziliky minor sv. Egídia a bol kompletne zrekonštruovaný.

          Správca gréckokatolíckej farnosti na Vinbargu PaedDr. Florián Potočňák, ThLic. požiadal Mesto Bardejov ešte v roku 2013 o  pomenovanie priestranstva vedľa novovybudovaného Farského chrámu bl. hieromučeníkov Pavla a Vasiľa a navrhol názov Námestie bl. biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka. Vzhľadom na to, že sa jednalo o dlhý názov námestia, predkladateľ návrhu pomenovania nového námestia predložil nový návrh na pomenovanie námestia so skráteným názvom a to: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka.S uvedeným návrhom sa stotožnila názvoslovná komisia a následne aj Mestské zastupiteľstvo v Bardejove. 

       Rodiskom otca biskupa Vasiľa Hopka je obec Hrabské, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov. Biskup Pavol Peter Gojdič pôsobil v obci Cigeľka, ktorá sa tiež nachádza v okrese Bardejov. Obaja gréckokatolícki biskupi boli v minulom režime vo vykonštruovaných procesoch odsúdení a väznení. Otec biskup P. P. Gojdič, odsúdený na doživotie, zomrel na následky mučenia a zlého zaobchádzania v leopoldovskej väznici. Otec biskup V. Hopko bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody a dlhodobý pobyt vo väzení sa podpísal na jeho zdravotnom stave.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám