Prečítané: 3582x

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom júnovom zasadnutí schválilo okrem iného aj dve všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určujú názvy námestia a parku. Konkrétne ide o Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka, ktoré tvorí okolie   gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku Vinbarg a Park Emila Korbu, ktorý je lokalizovaný vedľa Baziliky minor sv. Egídia a bol kompletne zrekonštruovaný.

          Správca gréckokatolíckej farnosti na Vinbargu PaedDr. Florián Potočňák, ThLic. požiadal Mesto Bardejov ešte v roku 2013 o  pomenovanie priestranstva vedľa novovybudovaného Farského chrámu bl. hieromučeníkov Pavla a Vasiľa a navrhol názov Námestie bl. biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka. Vzhľadom na to, že sa jednalo o dlhý názov námestia, predkladateľ návrhu pomenovania nového námestia predložil nový návrh na pomenovanie námestia so skráteným názvom a to: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka.S uvedeným návrhom sa stotožnila názvoslovná komisia a následne aj Mestské zastupiteľstvo v Bardejove. 

       Rodiskom otca biskupa Vasiľa Hopka je obec Hrabské, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov. Biskup Pavol Peter Gojdič pôsobil v obci Cigeľka, ktorá sa tiež nachádza v okrese Bardejov. Obaja gréckokatolícki biskupi boli v minulom režime vo vykonštruovaných procesoch odsúdení a väznení. Otec biskup P. P. Gojdič, odsúdený na doživotie, zomrel na následky mučenia a zlého zaobchádzania v leopoldovskej väznici. Otec biskup V. Hopko bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody a dlhodobý pobyt vo väzení sa podpísal na jeho zdravotnom stave.