Prečítané: 3364x

logo oocrRozvíjajúca sa spolupráca v oblasti cestovného ruchu v rámci regiónu mesta Bardejov a predovšetkým pripravované ďalšie zámery na realizáciu infraštrukturálnych projektov sú jedným z hlavných dôvodov pre rozšírenie členskej základne Oblastnej organizácie Šariš Bardejov (OOCR).

            Aktivity sú smerované k prepojeniu mesta na blízke cezhraničné turistické centrá Poľska a súčasne partnerské mesta Bardejova a dotýkajú sa aj obcí nachádzajúcich sa na týchto trasách. Aj to bolo dôvod pre riešenie vstupu obce Sveržov, Zlaté, Kurov do OOCR.

            Spoločná nedávna históriu okresu Svidník najmä z obdobia, kedy tento okres bol súčasťou okresu Bardejov, zaujímavé turistické atraktivity mesta Svidník, ale aj pamiatky z obdobia II. sv. vojny a predovšetkým zachovaná sakrálna drevená architektúra, ktorá je súčasťou zoznamu UNESCO motivujú rokovania o prijatí  Mesta Svidník za člena OOCR.