Prečítané: 1634x

Mesto Bardejov oznamuje, že v zmysle § 23 zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi, vykoná preventívne protipožiarne kontroly členmi prehliadkových skupín Dobrovoľného hasičského zboru mesta v malých prevádzkach, rodinných domoch a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb na uliciach: Slovenská, Kacvinského, Gróner, Radničné námestie, Hurbanova, Dlhý rad, B.S.Timravy, Fučíkova, Nový sad, Nábrežná, Kúpeľná, Duklianska, Priemyselná a v Bardejovskej Novej Vsi v dňoch od 10. - 31. októbra 2018.

Zverejnil: Ľuboš Antony, Ing. 2018-10-04, 13:16, lubos.antony@bardejov.sk