Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

4.október je vyhlásený ako Svetový deň zvierat. Do tejto celosvetovej iniciatívy sa zapojila aj ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Celý mesiac október sa niesol v znamení ochrany zvierat, vzťahu človeka a zvieraťa. V mesiaci október bežali na našej škole mnohé aktivity súvisiace práve s tematikou zvierat a ich ochrany. Prinášame Vám vyhodnotenie týchto súťaží.

Žiaci šiesteho ročníka tvorili básne na danú tému a záverečné poradie vyzerá takto: 1. miesto: Boris Pobořil (6. A), 2. miesto: Alexandra Švábovská (6. A), 3. miesto: Marko Lazor (6. A).

Žiaci siedmeho ročníka na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali koláže na danú tému. Dopadlo to takto: 1. miesto: Izabela Miklošová (7. A), 2. miesto: Viktória Vašičkaninová (7. A), 3. miesto: Vanesa Vašenková (7. A trieda).

Žiaci siedmeho a deviateho ročníka písali v anglickom jazyku príbeh, rozprávanie, alebo vytvárali projekt na danú tému. Záverečné poradie prác vyzeralo následovne: 7. ročník: 1. miesto: Sára Bobovčáková a Lívia Kirnágová (7. A), 2. miesto: Samuel Havrilla a Alex Gduľa (7. B), 3. miesto: Vanesa Vašenková a Simona Zákutná (7. A trieda). 9. ročník: 1. miesto: Richard Vasilega (9. A), 2. miesto: Peter Paľa (9. A), 3. miesto: Laura Kirnágová a Sofia Achejevová (9. A).

Súťaže sa stretli u žiakov so záujmom, víťazi dostali pekné ceny. V súvislosti s ochranou zvierat sme zakúpili granule pre psíkov a odniesli sme ich do karanténnej stanice v Bardejove. Je dôležité, aby sme si nielen nie len v októbri, kedy slávime Svetový deň zvierat, pripomenuli, že nie sme jediné stvorenia na Zemi. Ríša zvierat ponúka neskutočné množstvo živočíšnych druhov, preto je len na nás, aby sme žili v harmónii a súlade s nimi. Pretože tak, ako má človek právo na dôstojný život, toto právo majú všetky živé tvory na tejto planéte.

                                                                                                               Mgr. Ján Šoltés, za kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

 IMG OZ1  IMG OZ2  IMG OZ3

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-11-21,13:40,lubomira.arendasova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám