Prečítané: 1327x

Mesto Bardejov sa od roku 2017 zapája každoročne do celosvetového projektu „Rozsvieť modrú“,  ktorá upozorňuje na problematiku autizmu.
Dominanty historického jadra mesta – radnica a Bazilika Minor sv. Egídia budú v urorok  2. apríla 2019 vo večerných hodinách vysvietené modrou farbou ako prejav spolupatričnosti a podpory ľuďom s autizmom a ich príbuzným.

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov, ktorá bola ukončená v roku 2018 a  v rámci ktorej sa podarilo zrealizovať možnosť iluminácie dvoch najvýznamnejších dominánt Bardejova zvyšuje atraktivitu mesta nielen pre jeho obyvateľov, ale aj pre návštevníkov. Vďaka aj tejto realizovanej iluminácii môžeme vyjadrovať našu podporu a solidaritu.

 

 

 

 

 

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-03-29, 13:30, elena.volckovova@bardejov.sk