Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Na Slovensku je už tradíciou, že november nie je len mesiacom významných historických udalostí, ale jeho stred patrí úplne najmenším a najkrehkejším – predčasne narodeným deťom, ktoré si častokrát nesú do života vážne dôsledky svojho skorého príchodu na tento svet.

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 11. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 má oficiálne čestné miesto už aj v slovenskom kalendári.

Starostlivosť o predčasne narodené deti je nesmierne náročná. Občianske združenie Malíček s celoslovenskou pôsobnosťou už osem rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov s podobnými skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa. Malíček svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie a podporu rodičom.

Stred novembra bude bohatý aj na rôzne aktivity, ktorými sa OZ Malíček rozhodlo na Slovensku podporiť Svetový deň predčasne narodených detí.

V termíne 15. - 17.11.2019 sa pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí rozžiaria purpurovou farbou, ktorá je symbolom predčasniatok dominanty v týchto mestách: Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Nitra, Trnava, Holíč a po prvý raz aj Bardejov.

V našom meste bude jednu hodinu denne v čase od 19:00 do 20:00 hodiny na purpurovo rozžiarená budova Radnice.

Vážení spoluobčania, postojme teda chvíľu pri purpurovej Radnici a pošlime všetkým predčasne narodeným deťom a ich rodičom pozitívnu energiu s prianím dostatku síl na prekonanie ich ťažkých chvíľ.

 Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-11-12, 13:30, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám