Prečítané: 1227x

s postaOpatrenia Slovenskej pošty, a. s., ku krízovej situácii bytového domu na adrese Pod papierňou 56, po zadymení objektu a pri dočasnom zneprístupnení objektu.

V prílohe Vám v zmysle dohody s Ing. Alenou Jurčišinovou, manažérkou pôšt obvodu Bardejov prikladáme Opatrenia... 

Zverejnil: Ing. Ľuboš Antony, 2020-02-06, 08:15, lubos.antony@bardejov.sk