Prečítané: 281x

Vo štvrtok 24.9.2020 o 15.00 hod. primátor Bardejova zvolal zasadnutie Mestského krízového štábu (MsKŠ) z dôvodu prehodnotenia prijatých doterajších opatrení a úloh a prijatia nových opatrení v súvislosti s  II. vlnou ochorenia označeného ako COVID-19. Na základe aj dnes (25.9.2020) zistených konkrétnych poznatkov prijal nasledujúce opatrenia a odporúčania:   

  1. Mestský krízový štáb odporúča Mestu Bardejov vzhľadom na zvýšený výskyt COVID-19 v okrese Bardejov a na základe  odporúčania regionálneho epidemiológa RÚVZ Bardejov, vydať zákaz návštev v sociálnych zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov a to:
  1. Mestský krízový štáb odporúča Mestu Bardejov v dňoch od 28.9.2020 do 29.10.2020 poskytnúť veľkoobjemové kontajnery pre uloženie objemových odpadov pre občanov mesta podľa  vypracovaného harmonogramu.
  1. Pripraviť organizáciu 15. Mestského zastupiteľstva v Bardejove dňa 1.10.2020 o 09.00 hod. za prísnych epidemiologických a hygienických opatrení v súlade v Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/7311/2020.

Mestský krízový štáb, ako aj vedenie samosprávy žiada všetkých, ktorých sa to týka o zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení, zároveň vyzýva na striktné dodržiavanie odporúčaní a opatrení Ústredného krízového štábu a RÚVZ.

DSC_6837.JPG

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-09-25, 11:33  marek.duleba@bardejov.sk