Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Vo štvrtok dopoludnia sa formou videokonferencie konalo ďalšie (v poradí XXVI.-te) rokovanie mestskej rady (MsR), na ktorej bolo prerokovaných vyše desiatky bodov. Členovia rady postupne prerokovali návrh nakladania s majetkom mesta a návrh nájmu nehnuteľného mestského majetku, a venovali sa aj plneniu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za uplynulé tri štvrťroky 2020. Ako sa konštatuje v dôvodovej správe, celkov príjmy bežného rozpočtu mesta boli oproti predchádzajúcemu roku o 2% vyššie, ale oproti minulým rokom samospráva zaznamenala medziročný pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb do mestského rozpočtu o 2,48%.

Suma výdavkov bežného rozpočtu mesta, ktorá prevyšuje 18,5 milióna eúr podľa správy svedčí o tom, že dosiahnuté čerpanie bolo ovplyvnené opatreniami, ktoré samospráva prijímala najmä v prvom polroku a boli zamerané na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. MsR sa v ďalšom taktiež zaoberala dvomi zmenami mestskej územno-plánovacej dokumentácie, návrhami všeobecne záväzných nariadení mesta o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, a o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta.

Prerokovala aj tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok v úhrnnej sume necelých 700 tisíc eúr.

Takmer všetky prerokovávané materiály  budú súčasťou mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré by sa malo formou videokonferencie konať presne o týždeň, 26. novembra so začiatkom o deviatej hodine ráno.          

20201119_093827.jpg

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-11-19, 11:12  marek.duleba@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám