Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Podľa informácií, ktoré poskytol Štatistický úrad SR v tomto roku sa uskutoční na Slovensku štatistické zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách, ktoré je už po šiesty raz súčasťou medzinárodného projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto výskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami, ako aj schopnosť obyvateľov ich využívať.

 

Na Slovensku bolo do zisťovania, ktoré bude prebiehať počas celého mesiaca mája, náhodne vybraných 4 500 domácností. V Prešovskom kraji bolo do výskumu vybraných 668 domácností, medzi nimi aj viacero z mesta Bardejov.

 

V tomto období (od 1. 5. do 31. 5.) vybrané domácnosti navštívia pracovníci, ktorí budú poverení funkciou „opytovateľa“. Každý opytovateľ bude povinný preukázať sa osobitným poverením na výkon tejto funkcie. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú budú anonymné pričom ich použitie poslúži výlučne na štatistické účely. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov (podľa zákona Národnej rady SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov) preberá  Štatistický úrad SR.

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám