Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Dňa 24. 3. 2011 sa zišli členovia Mestskej rady v Bardejove na svojom druhom zasadnutí v tomto volebnom období.

Zaoberali sa návrhom nájmu nehnuteľného majetku mesta, nakladaním s majetkom mesta, správou o činnosti Mestskej polície za rok 2010, správou o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2010 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru.

Medzi ďalšie body rokovania patrili aj informatívna správa o príprave na letnú turistickú sezónu 2011 a o príprave na letnú údržbu mesta , technicko – organizačné zabezpečenie 40. ročníka Bardejovského jarmoku a 19. ročníka Bardkontakt 2010, projekt rozvoja digitalizácie Bardejovskej televízie a informácia o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu mesta.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám