Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

ucitel28. marca si pripomíname Deň učiteľov.  V tento v roku 1592 sa narodil Ján Amos Komenský, ktorý presadzoval všeobecnej školskej dochádzky. Bojoval za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia.

Jan Amos Komenský bol český pedagóg, filozof, jazykovedec, humanista, spisovateľ a cirkevný hodnostár. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny, napísal prvú školskú učebnicu Svet v obrazoch (Orbis pictus). Bol hlboko presvedčený o tom, „že dobrá škola robí človeka lepším.“ Komenský presadzoval názorné vyučovanie a žiadal o psychologický prístup k vyučovaniu. Navrhol postup „škola hrou“ a veľmi známy je aj jeho pojem „opakovanie je matkou múdrosti“. Za jeho najväčšie diela sa považujú: Veľká didaktika (Didactica magna), Škola hrou (Schola ludus) a Šťastie národa (Gentis felicitas).

Komenského dodnes každý pozná ako učiteľa národov. Jeho prínos pre pedagogiku je neoceniteľný a preto oslava dňa narodenia je oslavou všetkých pedagogických pracovníkov. V jeho ideách, ktorých základom je humanizácia a demokratizácia školy, pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že školstvo prežíva pomerne zložité obdobie, vždy dominuje snaha pedagógov, aby vychovali pre život vzdelaných a schopných mladých ľudí.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám