Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V pondelok 11. 4. 2011 sa zídu na svojom pravidelnom zasadnutí členovia Komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva pri MsZ v Bardejove.

Program rokovania okrem iného obsahuje aj Informáciu o stave  dlhov v nájomných bytoch na sídlisku Vinbarg a informáciu o  spôsobe ich vymáhania, informácia o spôsobe riešenia sťažnosti nájomníkov vchodu  č. 27 na ul. J. Grešáka v Bardejove  a návrh na poskytnutie príspevku na tvorbu úspor podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.70/2006 o o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám