Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

muka_zrno_tanierPomoc je určená pre:

  1. 1. poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
  2. 2. rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, ale deťom sa poskytujú dotácie, z dôvodu, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima
  3. 3. osoby, ktorým sú deti zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti
  4. 4. nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného, invalidného dôchodku s maximálnou výškou do 305 €

Podmienky poskytnutia potravín:

-          príjemcovia v bode 1 až 3 sú povinní si zabezpečiť aktuálne potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely preukázania odkázanosti pri prevzatí a predložiť ho pri výdaji

-          príjemcovia v bode 4 sa preukážu aktuálnym rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku od 1. januára 2011

-          každý príjemca potravín je povinný sa preukázať platným občianskym preukazom

-          podpísať prevzatie pomoci, súhlasiť so spracovaním osobných údajov a zaviazať sa, že poskytnuté potraviny nebude ďalej predávať a distribuovať

Limit je maximálne 20 kg múky a 20 kg cestovín na osobu (poberateľa dávky v hmotnej núdzi).

O čase a mieste výdaja potravín Vás budeme včas informovať!

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám