Prečítané: 6578x

den_ustavy_srNa Slovensku si 1. septembra pripomíname štátny sviatok – Deň Ústavy SR. Tento štátny sviatok súvisí s dátumom 1. septembra 1992, keď na 5. schôdzi Slovenskej Národnej rady prijali Ústavu Slovenskej republiky, pričom zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za 114, proti boli 16 a štyria sa zdržali. Ústavu SR o dva dni po jej schválení  na Bratislavskom hrade podpísali vtedajší predseda SNR a predseda vlády. V hierarchii právnych predpisov v Slovenskej republike má Ústava SR najvyššie postavenie a má najvyššiu právnu silu, čo znamená, že všetky právne normy musia byť v súlade s ňou. Schváleniu tohto základného zákona štátu predchádzalo schválenie iného veľmi dôležitého aktu a to Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992.

 

Ústava SR sa skladá z preambuly a deviatich hláv, ktoré obsahujú 156 článkov. Ústava rámcovo upravuje najmä oblasť základných práva a slobôd. Upravuje základné ľudské práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu. Ústava tiež určuje trojdelenie moci ako jeden zo základných princípov právneho štátu na moc zákonodarnú (NR SR), výkonnú (vláda SR) a súdnu (Ústavný súd a nezávislé súdy).