Prečítané: 3723x

Mestský úrad – oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva usporiadalo už 7. ročník Olympiády seniorov o putovný pohár primátora mesta. Šesťčlenné družstvá z bardejovských zariadení pre seniorov, denných centier, Jednoty dôchodcov, Združenia kresťanských seniorov a po prvý raz aj z družobnej Českej Lípy sa stretli 8.9.2011 v areáli ZpS TOPĽA, aby si zmerali sily v rôznych športových disciplínach.

Dobrá nálada, súťaživý duch, spolupatričnosť ku skupine, ale predovšetkým zmysel pre humor sprevádzal celý športový deň. Všetky disciplíny boli podfarbené povzbudzovaním „svojich“ a výbuchmi smiechu. Dokonca sa do fandenia zapojili aj detičky zo susednej materskej školy. Všetci seniori podávali výborné  športové výkony. Dokázali, že ani po duševnej stránke nezostarli a vtipnými veršovačkami komentovali svoje aktivity z celého dňa.

V tomto roku bolo najúspešnejšie družstvo z Denného centra v Bardejove a získalo Putovný pohár primátora mesta. Výhercov a všetkých účastníkov  osobne   dekoroval a ocenil  primátor MUDr. Boris Hanuščak.

Priatelia z Českej Lípy  boli nadšení atmosférou tohto už tradičného podujatia pre bardejovských seniorov a tešia sa na ďalšie ročníky. Krásny deň, kedy sa stretli priatelia pri športovaní s hudbou, humorným slovom a dobrým jedlom  má veľkú odozvu u seniorov mesta. Tešíme sa na ďalšie ročníky.