Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Aktuálny počet obyvateľov mesta Bardejov, ktorí mali trvalý pobyt v meste Bardejov k 31.12.2011 bol  32 878 obyvateľov, čo znamenalo pokles obyvateľov oproti roku 2010 o 142 obyvateľov. Tento mierny pokles bol najmä ako dôsledok migrácie obyvateľstva a mierne zníženej pôrodnosti.

Narodilo sa 289 detí s trvalým pobytom v meste Bardejov, z toho 171 chlapcov a 118 dievčat. Oproti roku 2010 sa pôrodnosť znížila  o 40 deti.

Medzi najobľúbenejšie mená, ktoré dávali rodičia svojim deťom v roku 2011 boli u chlapcov: Patrik, Oliver, Samuel a u dievčat Liliana, Emma, Nela, Noemi.

Počet uzavretých manželstiev za Matričný obvod Bardejov  za rok 2011 bol 279 oproti roku  2010  vzrástol o 25. Zosobášilo sa celkovo 279 párov. Pomer cirkevných sobášov oproti úradným sobášom sa  nezmenil, cirkevných bolo 223, civilných 56 (nárast oproti roku 2010 o  25 sobášov).

19 sobášov uzatvorili obyvatelia mesta Bardejov s príslušníkmi iných štátov. Najčastejšie išlo o cudzincov z krajín Česká republika 8, Taliansko 3, Veľká Británia 3, Poľsko 2, Ukrajina 2, Bulharsko 1.

Matrikou bol zaznamenaný aj pokles úmrtnosti obyvateľov mesta Bardejov, konkrétne v roku 2011  zomrelo o 30 obyvateľov menej  ako v roku 2010. Celkový počet úmrtí v meste  Bardejov bol 207 osôb, z toho 110  mužov a 97 žien.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám