Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

den_vody22. marca si každý rok pripomíname Svetový deň vody sa téma tohto dňa je "Voda a bezpečnosť potravín".  Má za úlohu pripomenúť dôležitosť vody ako takej v potravinovej bezpečnosti. Samotná bezpečnosť potravín je úzko spätá s efektívnym využívaním zásob vody a jej kvalitou.

Cieľom tohto dňa je určiť problémy so zásobovaním pitnej vody a zároveň zvýšiť povedomie ľudí o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov tejto nenahraditeľnej tekutiny.

Voda je základom všetkého živého a spolu so zdravím bezprostredne súvisí. Medzi základné atribúty zdravého životného prostredia patrí práve zdravotne bezpečná pitná voda. Svetová zdravotnícka organizácia definuje aj právno na prístup k bezpečnej pitnej vode ako jedno zo základných práv človeka.

Kritériá kvalitnej pitnej vody upravuje zákon NR SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia Vlády SR č. 496/2010 Z. z.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám