Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

park_dl_rad_2012_05Osadením zariadení detského ihriska v priekope mestského opevnenia v Promenádnom parku v máji t. r. boli ukončené stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia mestského opevnenia a náhonu v parku Dlhý rad“, ktoré boli zahájené v decembri r. 2009. Realizovaním týchto prác bola ukončená jedna časť projektu z r. 2006 „Rekonštrukcia mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta Bardejov“. Spolu so stavbou „Obnova mestského opevnenia - severná časť, západný úsek“, ktorá predstavuje obnovu hradobného múra, polygonálnej a severozápadnej bašty ako aj parkanového múra v priestore od Baziliky Minor

 

po budovu Colnice predstavuje táto časť mestského opevnenia ucelený architektonický útvar, ktorý s novovybudovanou fontánou vytvára priestor pre relaxáciu a oddych všetkým obyvateľom mesta a návštevníkom nášho krásneho mesta.

 

Práce na obnove mestského opevnenia by mali pokračovať v budúcich rokoch v severo-východnej časti (severovýchodný barbakán, hradobný múr, priekopový a parkanový múr vrátane sadových úprav). Celý projekt by mal byť ukončený obnovou mestského opevnenia v južnej časti, kde by sa mal zrušiť terajší vstup do MPR na Rhodyho ulici a obnoviť južný barbakán s  parkanovými a priekopovými múrmi od Hrubej bašty až po park na ulici Františkánov.

 

Obnova mestského opevnenia je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, kapitoly na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám