Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Dňa 25.6.2013 sa v sídle Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v Prešove (KOCR Severovýchod Slovenska) uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a zástupcov organizácií zaoberajúcich sa cykloturistikou. Stretnutie bolo zamerané na rozvoj cykloturistiky v Prešovskom kraji s dôrazom na značenie cykloturistických trás. Na tomto pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Bardejov. 

           Nosnou témou stretnutia bola problematika budovania a značenia cyklotrás, ktorej sa venoval predseda Slovenského cykloklubu RNDr. Juraj Hlatký, CSc., ktorý zároveň informoval aj o strategickom dokumente „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ schválenom vládou SR.  Na stretnutí odzneli aj informácie zástupcov OOCR k danej téme.

           Veľký záujem vyvolala diskusia na tému výberu cyklotrás (značenie) za jednotlivé regióny zo zdrojov KOCR Severovýchod Slovenska. Ide najmä o otázku preznačenia niektorých úsekov cyklotrás v Prešovskom kraji. Na tento účel vyčlenila táto organizácia pre svojich členov na prerozdelenie čiastku 25 000 €. Financovanie preznačenia cyklotrás sa bude realizovať zo zdrojov KOCR Severovýchod Slovenska  a OOCR. Jednotlivé OOCR  by mali v termíne do 9.7.2013 zaslať na KOCR Severovýchod Slovenska svoje zámery v oblasti preznačenia jestvujúcich schválených cyklotrás príp. predložiť návrhy na schválenie a vyznačenie cyklotrás nových.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám