Prečítané: 3686x

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Mesto Bardejov realizuje projekt značenia cyklotrasy pod názvom „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“. Jeho trvanie je plánované v období od marca do septembra 2013.

V júni boli úspešne ukončené prvé dve projektové aktivity „Vypracovanie zjednodušenej 

projektovej dokumentácie cyklotrasy“ a „Schvaľovací proces pre cyklotrasu“. Schvaľovací proces pre cyklotrasu bol ukončený dňa 22.6.2012 pridelením evidenčného čísla cykloturistickej trasy Slovenským cykloklubom so sídlom v Piešťanoch.

Schválená cyklotrasa má nasledovné parametre:

·           trasa: Bardejov – št. hranica Kurovské sedlo

·         evidenčné číslo cykloturistickej trasy: 2892

·         farba cykloturistickej trasy: modrá

·         dĺžka cykloturistickej trasy: 23,2 km

·         určenie: MTB trasa

·         územná lokalizácia: okres Bardejov

·         správca cykloturistickej trasy: Mesto Bardejov.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie pre ďalšie aktivity t.j. vyhotovenie a osadenie cykloznačenia, informačných tabúľ, odpočívadiel, exteriérových fitnes prvkov a pre vypracovanie propagačnej príručky k cyklotrase.

___________________________________________________________________________

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

 

 cyklo bj kryn info tab
 cyklo bj kryn prehl sit