Prečítané: 4233x

Aj pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania, zneužívania, zanedbávania a šikanovania detí, ktorý bol vyhlásený na 19. novembra pripravila mestská samospráva v spolupráci s Mestskou políciou v Bardejove, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bardejove, Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie ďalšiu zo série zaujímavých

prednášok pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Počas dvoch dní 14. a 21. novembra 2013 v priestoroch Centra voľného času v Bardejove budú prednášať policajti a psychológovia pre žiakov základných škôl o týraní, syndróme CAN, pod ktorým sa rozumie telesné týranie – ublíženie dieťaťu alebo nezabránenie ublíženiu, či utrpeniu dieťaťa, citové alebo psychické týranie, pohlavné zneužívanie, akékoľvek zanedbávanie dieťaťa alebo nedostatok starostlivosti, systémové týranie, ponižovanie, týranie spôsobené systémom, ktorý bol založený na pomoc a ochranu detí a ich rodín.

Deti sú voči týraniu bezbranné, nevedia a nedokážu sa voči tyranom postaviť.V tomto smere ide hlavne o psychiku dieťaťa, kedy si samo nepomôže, ak mu nie je nápomocný dospelý. Záchranou môžu byť pedagógovia v škole, príbuzní alebo susedia, ale tí si často tieto deti nevšímajú alebo nechcú všimnúť.

A práve tu  je častokrát dôležitá a rozhodujúca prevencia, ktorá určitou mierou zabráni, aby sa dieťaťu ubližovalo.

-ev-