Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove

Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente: ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove

Zverejnil: Anna Nováková, PhDr., 2017-04-27, 08:00, anna.novakova@bardejov.sk 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám