Prečítané: 5017x

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, kedy si každý rok pripomíname našich rodinných príslušníkov ako aj blízke osoby, ktoré nás navždy opustili bude na najväčšom cintoríne v Bardejove, na Mestskom cintoríne na ul. kpt. Nálepku, zmenený režim prevádzky následovne:

Štvrtok              31.10.2019       9.00 – 19.00 hod.

Piatok                  1.11.2019       9.00 – 21.00 hod.

Sobota                  2.11.2019      9.00 – 21.00 hod.

Nedeľa                 3.11.2019      9.00 – 19.00 hod.

Počas tejto doby budú  v prípade záujmu poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hrobových miest na Mestskom cintoríne, na cintoríne sv. Michala, na cintoríne sv. Anny a na cintorínoch v prímestských častiach.

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na telefónnych číslach:

             Za hrobové miesta je možné zaplatiť osobne na prevádzke Pohrebné služby na ul. Mlynská 1, v budove športovej haly v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod. alebo bezhotovostne po telefonickej dohode na č. t. 054/474 68 16.

            Elektronicky informácie o dobe nájmu za hrobové miesto je možné overiť si po zadaní údajov aj na internetovej stránke http://www.bapos.sk/cementery/search/.

Mesto Bardejov  prostredníctvom mestského podniku Bapos, m. p. Bardejov spravuje celkom vyše 8 660 hrobových miest na 6 pohrebiskách: Mestský cintorín, Cintorín sv. Michala, Cintorín sv. Anny, Cintorín Bardejovský Mihaľov, Cintorín Bardejovská Nová Ves, Cintorín Dlhá Lúka.

Evanjelický cintorín na Kellerovej ul., cintorín Sv. Jakuba  a pohrebisko na Kalvárii spravuje cirkevný správca.

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-10-31, 10:30, elena.volckovova@bardejov.sk