Prečítané: 452x

Prevádzkovateľ  zberného  dvora na Štefánikovej ul. 3751 spol. EKOBARD, a.s.,  na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22.10..2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákopna č. 227/2202 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a prijatých  obmedzení  od 24. októbra  v súvislosti s COVID-19 (koronavírus) počnúc dňom 24.10.2020  ruší poskytovanie veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov pre občanov mesta Bardejove a UZATVÁRA prevádzku zberného dvora pre verejnosť až do odvolania . Zber a vývoz komunálnych odpadov ostáva nezmenený podľa platného harmonogramu.

Zverejnil: Milan Klimek, 2020-10-23, 14:35, milan.klimek@bardejov.sk