Prečítané: 785x

Nálepky s harmonogramom triedeného zberu komunálnych odpadov,  vrátane zberu biologicky rozložiteľných odpadov pre rodinné domy

harmonogram SZ 2021

Zverejnil: Milan Klimek, 2021-01-07, 10:37, milan.klimek@bardejov.sk