Prečítané: 3193x

V utorok 28. 9. 2021 sa konal  ďalší zo série kontrolných dní na projekte „ Rekonštrukcia kláštora františkánov v Bardejove“, ktorý sa obnovuje v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg  - „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ / „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym“/.

Práce na obnove františkánskeho kláštora napredujú. V súčasnosti sa ukončilo reštaurovanie východnej fasády kláštora, kde sa odprezentovala pôvodná sgrafitová výzdoby a pokračuje reštaurovanie na južnej fasáde. Ukončuje sa  ukladanie podláh na 2. nadzemnom podlaží a v ambite 1. nadzemného podlažia. A aj v tejto fáze obnovy sa našli popri náleze nástenných malieb aj nové neočakávané nálezy v refektári kláštora, akými sú lavabo alebo pôvodný kozub. Nové nálezy budú prezentované.

 

 Zverejnil: Marek Duleba, 2021-09-28, 14:09  marek.duleba@bardejov.sk