Prečítané: 3798x

Dnes (29.9.2021) sa situáciou v ochorení COVID-19 v meste a okrese Bardejov na svojom zasadnutí zaoberal Mestský krízový štáb. Z informácií, ktoré na jeho zasadnutí odzneli vyplýva o.i. i konštatovanie o rastúcich počtoch infikovaných, najmä detí v školách: momentálne je v karanténe 25 tried v školách i predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

Samospráva v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove teraz analyzuje alternatívu pozastavenia až do odvolania vyučovania na II. stupni základných škôl.

MsKŠ taktiež dnes na svojom zasadnutí rozhodol o uzatvorení mestskej plavárne (od 1.10.2021), a o opätovnom monitoringu žiakov pri ich vstupe do budov základných škôl formou merania telesnej teploty, pričom s okamžitou platnosťou.

Zariadenia pre seniorov, mestské obchodné spoločnosti i samotný mestský úrad nezaznamenali (až na ojedinelé, zatiaľ iba nepotvrdené výnimky) nové prípady ochorenia na COVID-19: pracujú v nezmenenom režime, za dodržiavania všetkých opatrení, vrátane prísnejšieho posudzovania možností návštev klientov v zariadeniach pre seniorov.

O výsledkoch rokovaní samosprávy a RÚVZ budeme priebežne informovať a správu aktualizovať.         

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-09-29, 12:25  marek.duleba@bardejov.sk