Prečítané: 3766x

Dnes (20.10.2021) sa konal ďalší kontrolný deň na projekte rekonštrukcie mestskej športovej haly. Jeho cieľom bolo prekonzultovať so zhotoviteľom postup prác a operatívne riešiť väčšie či menšie problémy, ktoré takýto rozsiahly projekt bezosporu sprevádzajú. Ako bolo skonštatované, práce prebiehajú podľa schváleného a platného harmonogramu: realizuje sa inštalácia opláštenia, z južnej strany sa začínajú osadzovať nové okná a pokračuje sa aj s inštaláciou oceľovej konštrukcie tribúny.

Takmer hotové sú už podhľady v interiéri haly, vzduchotechnika i elektroinštalácia. Objavujú sa však aj veci, ktorých realizáciu bude potrebné dofinancovať: ich rozsah sa verifikuje a následne budú podrobené komplexnej analýze. Dá sa ale konštatovať - aj na základe záverov z dnešného kontrolného dňa -,  že táto rekonštrukcia, ktorá je investičnou prioritou samosprávy pokračuje vo vysokom tempe, pričom ani zaznamenaný časový skĺz v súvislosti s pandemickou situáciou na Slovensku by sa nemal negatívne podpísať pod plánovaný termín jej ukončenia, ktorým je jar budúceho roka.      

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-20, 14:10  marek.duleba@bardejov.sk