Prečítané: 1178x

Vážení Bardejovčania, milí spoluobčania,

dovoľujeme si vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do výskumu, ktorý je realizovaný Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému "Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore".

Cieľom projektu je zmapovať spôsob zabezpečovania pomocných služieb súvisiacich s prácou mestského alebo obecného úradu a miestnych verejných služieb určených pre obyvateľov  mesta (napr. zber a odvoz TKO, údržba miestnych komunikácií). Projekt si pritom kladie za cieľ zmapovať práve tie faktory, ktoré prispievajú, resp. neprispievajú k úspešnému zabezpečovaniu daných služieb.

Pre zmysluplné mapovanie je okrem zistenia súčasného stavu spôsobu verejného obstarávania a zabezpečovania služby v miestnej samospráve potrebné zistiť aj názor občanov a zamestnancov na kvalitu zabezpečovaných služieb. Z toho dôvodu Vás prosíme o venovanie pozornosti a vyplnenie nasledovného dotazníka.

Link na dotazník: https://forms.gle/74fKGsV2aKfiEynf8 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-11-04, 12:54  marek.duleba@bardejov.sk